Jak to funguje

Našim uživatelům zasíláme produkty na vyzkoušení.

Můžete si vybrat z které kategorie
produkty preferujete a takové vám budeme zasílat. Dostaňte minimálně jeden produkt měsíčně!
K ničemu se nezavazujete a kdykoliv můžete tuto spolupráci ukončit. Produkty
dostáváte úplně zadarmo a zůstavají vám napořád. Jediná povinnost, kterou budete mít
je vyplněný dotazník po několika týdnech užívání výrobku. Za vyplněný dotazník
dostanete navíc smluvenou finanční odměnu.

 

Máme nekolik kategorií produktů největších světových značek.

Vy si zvolíte jednu, více nebo všechny kategorie. Emailem budete vyrozumění před zasláním produktu, ve kterém
budou podrobné informace o produktu a datu odeslání. Následně po vašem schválení produkt odešleme a pošleme vám připravený formulář k vyplnění krátké a jednoduché recenze.
V termínu 4-8 týdnů zašlete vyplněný formulář zpátky jako přílohu emailu nebo poštou na uvedenou adresu pobočky společnosti v České Republice. Po přijetí formuláře vám bude
vyplacená odměna převodem na bankovní účet. Finanční odměna je v řádů tisíců korun, přesná výše odměny se stanovuje ke konkrétnímu produktu.
Pokud vyplněný formulář nezašlete ve stanoveném termínu, který je uveden u jednotlivých produktů, jste povinni nepoškozený výrobek vrátit a spolupráce bude z naší strany ukončena.
Spolupráce je nezávazná, nepodepisujete žádné formuláře, pouze odsouhlasíte podmínky spolupráce zaslané na email před zasláním prvního produktu.


Postup je jednoduchý.


Zaregistrujte se na našich webových stránkách. 
Následně budete vyrozuměni emailem o úspěšném zařazení do naší datábáze určené k výběrovému řízení. Výběrové řízení probíhá průběžně a nejpozději do dvou
měsíců od prvotní registrace budete vyrozumnění o jeho výsledku. Pokud budete vybráni ve výběrovém řízení, budeme vás kontaktovat a dále pokračovat v dalších krocích
k prvnímu zaslání výrobku a tím zahájíme vzájemnou spolupráci.

 

 

Kontakty

Ing. Lukáš Pospíšil
Hlavní manažer Česká Republika
lukas.pospisil@exampro.cz
___________________________

Dominik Sedláček
Vedoucí technického úseku
dominik.sedlacek@exampro.cz
___________________________

Bc. Alena Němcová
Vedoucí personálního oddělení
alena.nemcova@exampro.cz

Exampro

Exampro -16-14 Kamiyoga
      Setagaya City
      Tokyo 158-0098, Japan

 Office@exampro.cz

Sdílejte s námi